دانلود (بررسی موانع و چالشهای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی)


دانلود (بررسی موانع و چالشهای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی)

بررسی موانع و چالشهای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

این مقاله ، تلاش می نماید تا ضمن مروری بر الزامات تحقق اهداف عنوان شده در هر یک از مسیرهای منتهی به آن ، موانع پیش روی هر کدام از مسیرها رااز سه منظر راهبردی ، ساختاری و اجرایی شناسایی و تحلیل نماید

دانلود بررسی موانع و چالشهای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

اصل 44 قانون اساسی سند چشم انداز 20 ساله موانع سیاستهای اصل 44 الزامات سیاستهای اصل 44 راهبردها سیاستهای اصل 44 چشم انداز سیاستهای اصل 44 دانلود مقالات مدیریت بررسی موانع و چالشهای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی
دسته بندیمدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

دانلود مقالهرشته مدیریت

بررسی موانع و چالشهای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

 
چکیده:
 اقتصاد بشدت متورم دولتی و متمرکز در پایتخت جمهوری اسلامی ایران با سابقه 80 ساله قبل از انقلاب

ادامه مطلبhttp://baharema.ir/mpaper/ilya2131.html